Garantiniai įsipareigojimai

Prekių garantija:
Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Prekių grąžinimas:

1. Praėjus daugiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 2001 m. birželio 29 d. Nr. 217
2. Grąžinant prietaisą dėl netinkamos jo kokybės yra būtinas raštas iš garantinio aptarnavimo centro, kad prekė yra nepataisoma ar netinkamos kokybės, serviso išduotą pažymą reikia pateikti pardavėjui kartu su prietaisu jeigu nėra nurodyta, kad prekė liko servise.
3. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
4. Prekės grąžinimo kaštus padengia pirkėjas. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
5. Grąžinant prekę reikia kartu pateikti laisvos formos prašymą, kuriame būtų nurodytas prietaiso pavadinimas, jo įsigijimo data, grąžinimo priežastis ir pirkėjo banko sąskaitos numeris, į kurią reikėtų pervesti grąžinamus pinigus.